Водни турбини, използващи течението на река Дунав, могат да произвеждат електричество с цена 2 стотинки на киловатчас или 10 пъти по-евтино, отколкото в момента ни го продава „Енерго-Про“. Това показват изчисленията на русенския изобретател Здравко Цанев, който вече има работещ прототип. 
Произведената енергия е с ниска себестойност, защото се използва енергията на течащата вода, липсват разходи за енергоносители и преносна мрежа. От цената на киловатчас отпада преносът по високоволтовите електропроводи. Не се харчат пари и за трансформация от високо към ниско напрежение - локалната енергийна система произвежда трифазен ток 380 волта при честота 50 херца, който е подходящ за директна консумация. Една за друга могат да се завържат няколко турбини, които да произвеждат желаната мощност.
Според Здравко Цанев за изработката на плаващата турбина и генератора е необходима съвсем малка инвестиция. Централата има самостоятелно задвижване като плавателен съд, което я прави мобилна по течение, а техническото й обслужване не изисква специалисти с висока квалификация и голям персонал за поддръжка. Може да се разположи в коя да е пълноводна река с постоянно течение или да се инсталира на кораб, където да произвежда електричество за неговите нужди.
Здравко Цанев заяви за „Утро“, че е готов да предостави проекта си на всеки, който реши да се заеме с неговата реализация. Разработките на русенският изобретател бяха похвалени от предишния еврокомисар по енергетика Гюнтер Йотингер, който бе запознат с тях от автора им.