Вече има битов потребител, който си купува ток по пазарни цени. Това съобщи вчера пред журналисти Евгения Харитонова, член на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Въпреки че на теория възможността да се излезе на свободния пазар на електроенергия съществува от 2007 г., на практика това е трудно постижимо. Основният проблем е, че на този етап има твърде малък свободен пазар на електроенергия и малко на брой търговци, за които такива дребни клиенти не са интересни. 
Очаква се пълната либерализация да стане факт от следващата година, но Харитонова предупреди за възможни опасности при излизането на абонатите на пазара. Едно от най-важните неща за битовите потребители ще стане изборът на добър търговец, защото ако търговецът прецени, че „не му е интересно да доставя, може да прекрати договора. При прекратяване на споразумението потребителите ще трябва да ползват услугите на доставчик от последна инстанция, чиито цени са значително по-високи, докато тече процедурата по смяна на търговеца“, коментира тя. Доставчици от последна инстанция са ЕРП-тата.