„Пътинженеринг“ ООД и ДЗЗД „Тутракан 2013“ са кандидатите по обществената поръчка за благоустрояване на пространството пред блок „Вида“ и на междублоковото пространство на бл. 305 и бл. 401 в кв. „Чародейка“. Това стана ясно вчера след публичното отваряне на офертите. И двата обекта са четвърта категория, като ориентировъчната стойност за този в кв. „Възраждане“ е 141 565 лв. с ДДС., а за „Чародейка“ - 33 595 лв. с ДДС, или общо 175 160 лв. 
Както „Утро“ писа, от страната на бл. „Вида“ ще бъде изградена алея с ширина 6 метра и паркинг с 50 места. Срокът за изпълнение е 3 месеца. За обекта вече има изработен инвестиционен проект по пътната, електро, ВиК и геодезичната част, както и план за безопасност и здраве. Срокът за проектиране на другия обект е 1 месец, а за строителните дейности - 2 месеца. 
Критерият за възлагане на поръчката е икономически най-изгодна оферта, като при оценяването най-голяма тежест ще има предложената цена - 70%.