1900 семейства в Русенска област са получили еднократна помощ за раждане на дете през миналата година, като общата сума е 731 550 лв. Това каза на пресконференция вчера шефката на регионалната дирекция „Социално подпомагане“ Кристина Георгиева. 981 са семействата, които са получили средства за първо дете за общата сума от 245 250 лв., за второ дете са раздадени общо 454 200 лв. на 749 семейства. 90 са случаите на подпомогнати семейства с близнаци. За трето и всяко следващо дете през 2014 г. 147 семейства са получили 29 800 лв. В община Русе еднократно през изминалата година при раждане на дете са подпомогнати 1342 семейства, а общата сума е 521 550 лв. 
24 541 семейства в областта са взели детски надбавки през 2014 г. за 16 389 025 лв. 18 672 семейства са получили общо 11 563 310 лв. за деца до завършването им на средно образование. За второ дете семейни помощи са дадени на 8105 семейства, а 622 са случаите на близнаци. В община Русе 11 728 семейства са получавали детски надбавки за общата сума от 7 169 915 лв. 
През изминалата година е била отпусната помощ за 299 майки, които са студентки, като 266 от случаите са в община Русе. За цялата област тя е в размер на 861 120 лв., а за община Русе - 766 080 лв. 
Санкционираните семейства с деца, които имат пет неизвинени отсъствия, са 1902, а в предучилищна възраст с три отсъствия 232 семейства. Най-голям е техният брой в Русе - 932, следвани от Бяла - 519, Ветово - 407 и Две могили - 269.