Безплатни правни консултации и помощ на граждани и на фирми предлага приемната на Националната асоциация за обществена защита. Офисът на организацията се намира на втория етаж на ул.“Асен Златаров“ 30.
В асоциацията могат да се подават жалби за засегнати законни права и интереси, сигнали за корупция, за превишаване на власт и за неизпълнение на служебни задължения на лица от съдебната система, държавната и местната власт. Получените сигнали ще бъдат отнесени до компетентните органи, а асоциацията ще настоява за тяхното бързо и правилно решаване. Екипът гарантира, че ще опазва анонимността на подалите сигнали граждани.