Петима адвокати са били лишени от право да практикуват професията си заради жалби на клиенти, които са ги обвинили в некачествено свършена работа. Проверките впоследствие действително са установили нарушение и Страшният съд на адвокатурата, както там наричат дисциплинарната си комисия, им е наложил наказанията.
Тези пет души са наказани за целия 3-годишен мандат на ръководството, като лишаването от работа може да трае максимум до 1 година.
„Не съм чул да има толкова много наказани прокурори или съдии. Но в Русе винаги се е държало много на дисциплината на адвокатите, от които винаги се е изисквало да упражняват професията съобразно изискванията на закона. Затова и сме отговаряли незабавно на всички жалби, подадени от гражданите и сме образували дисциплинарни производства, когато е имало основание за това. Освен с най-тежкото наказание, има още 6 наказани колеги с глоби за дребни нарушения, както и със забележка или мъмрене“, обясни напускащият председателския пост на колегията Георги Янков.
На тържествено отчетно-изборно събрание в събота беше обобщена работата на адвокатурата през последните три години. Общо 321 са членовете на адвокатската колегия в Русе към момента.
Георги Янков откровено призна, че не за един, а за цели два мандата така и не успял да се пребори за адвокатска стая с гардеробна в Съдебната палата - причината, заради която защитниците отказват да влизат с тоги в съдебни заседания. Ръководството на адвокатурата обаче въпреки кризата е успяло да задели като остатък в бюджета си около 40 000 лева, които позволяват да се организират и повече обучения и семинари за защитниците, отчита Янков.
Както „Утро“ вече писа, в състезание за председателския пост влязоха две дами, познати като едни от най-добрите в професията: Николинка Мянкова и Мария Ганева. Изборът продължи два дни, както е по закон. До късно вчера продължи броенето на бюлетините от вота, които определиха новия председател - Николинка Мянкова.