60 безработни набира Бюрото по труда в Русе за обучение по професиите продавач-консултант и касиер, като на 10% от завършилите ще бъде осигурена заетост за 3 месеца. Това съобщи на пресконференция вчера началникът на отдел „Посреднически услуги“ в Бюрото по труда Дарина Михайлова. Набират се кандидати и за обучение за озеленители. През февруари стартира проектът „Професионално обучение за всички - шанс за успешен преход към заетост“, по който Бюрото по труда трябва да обучи 19 души в българо-германските центрове в страната. До момента в обучения по проекти на социални партньори са включени 85 безработни, 15 младежи се обучават за придобиване на професионална квалификация като помощник-възпитател, 30 безработни над 50 години ще придобият професионална квалификация като болногледачи, а на 40% от успешно завършилите ще бъде осигурена заетост за 3 месеца. Други 40 безработни също преминават обучения.
Равнището на безработица в община Русе през януари е 4,5%. В края на януари регистрираните безработни в общината са 3663 души, като техният брой е с 207 повече в сравнение с декември, което е обичайно за този месец. Регистрираните безработни специалисти са 40%, без специалност - 32%, с работническа професия - 28%. Най-голям дял имат лицата със средно образование, а най-уязвими са хората над 50 години - 42%, младежите са 14%. Входящият поток безработни през януари е 894, а изходящият 690. През януари е осигурена заетост на 256 безработни, което е със 140 повече от декември. По националната програма „Асистенти на хора с увреждания“, която стартира през януари, са наети 78 лица. Обявените свободни работни места на територията на общината са 425, което е с 295 повече в сравнение с декември. Най-търсени остават професиите шивач, общ работник, шофьор, машинен оператор, строител, мехатроник, шлосер.