120 часа общественополезен труд, порицание по общинското радио, две години срещи с пробационен служител и два пъти седмично подписване. На това наказание се споразумя с прокуратурата баща, който пропуснал да плаща издръжки на детето си. Така си спестил 1200 лева, които трябвало да отидат за покриване на нуждите на малчугана. Мъжът, който има съдебно досие и е осъждан, загърбил наследника за месеците от март 2012 до октомври 2013 година.