Увеличението на заплатите на общинските съветници вчера беше подкрепено от членовете на постоянната комисия по култура и религиозни дейности. Те застанаха зад предложението на председателския съвет - за участие в сесия възнаграждението им да бъде 20% от брутната заплата на шефа на съветниците Васил Пенчев, а за участие в постоянна комисия да вземат по 5% от нея. Тъй като повечето от съветниците са в състава на 2 комисии, заплащането им средно ще възлиза на 30% от заплатата на председателя.
Този размер се видя разумен на членовете на комисията по култура, макар че Васил Пенчев анонсира и друг вариант - участието в сесия да се калкулира вместо 20 по 15% от неговата заплата. 
Единствено арх.Венцислав Илиев се противопостави на предложението заплащането да се регламентира в проценти и настоя да се говори за конкретна сума, която да е ясна на всички. Все пак трябва да сме наясно, че общественото мнение за увеличението на нашите заплати вече е възбудено, предупреди арх. Илиев.
Колегите му не влязоха в този дебат, но пък напомниха за времето, когато заплатите им са били намалени с цели 60%. Подчертаха още, че сега законодателят дава възможност за увеличение до 70%, а те се спират на 30%. Отбелязано бе още, че с новия регламент възнагражденията на съветниците ще се режат при всяко отсъствие, дори при уважителни причини.
Темата за заплатите предстои да се гледа и в останалите комисии, а окончателният размер ще стане ясен на самата сесия.