Йордан Борисов вече затвори втората голяма страница в биографията си, свързана с управлението на на Държавен архив - Русе. Колкото и странно да изглежда за мнозина, които познават Борисов, той вече е навършил възрастта, в която хората излизат в пенсия и това е причината шефското място в русенското представителство на държавна агенция „Архиви“ да е овакантено от 1 януари 2014 г.
Самият Борисов, който за втори път оглавяваше важната институция, съхраняваща тонове документи, снимки и свидетелства от различни епохи, едва ли ще скръсти ръце. Той продължава да бъде втори мандат омбудсман на oбщина Две могили, заедно с това пристъпва и към реализация на множество творчески планове, останали на заден план заради ангажиментите му на държавен служител.
В момента се очаква какво ще бъде решението на директора на ДА „Архиви“ Иван Комитски /който в края на лятото смени на поста русенеца Мартин Иванов/ за следващия началник на русенското подразделение. Солидни източници посочват, че овакантеното място ще бъде заето от русенски журналист.