Наталия Кръстева е зам.-кмет по комунални дейности в Община Русе от октомври 2014 г. Била е общински съветник и дългогодишен адвокат в Русенска адвокатска колегия. Омъжена е, има две деца.

- Г-жо Кръстева, от няколко месеца ръководите един от най-тежките ресори в общината. Вече сте степенували и приоритетите си. Кои са най-важните за Вас и кои задачи оставихте за по-късен период?
- За мен няма по-важни и по-маловажни задачи. Още с встъпването му в длъжност, си бях определила като приоритетни - рекултивацията на старото сметище, проекта за интегрирана система за градски транспорт и благоустрояването на градските зони. И до ден днешен те остават актуални за мен, още повече, че са и в ход.
- Започна изпълнението на най-големия проект в Русе - за интегриран градски транспорт. На какъв етап са отделните му части?
- Проектът е доста мащабен и предвижда модернизиране на градския транспорт по редица компоненти. Към настоящия момент от заложените 12 процедури по Закона за обществените поръчки са проведени и приключени 10. Те са свързани с доставка и монтаж на оборудване за електронна система за таксуване, система за контрол и управление на трафика, система за позициониране и информиране на пътниците и система за информационно обслужване на гражданите. Ще се разработи и план за велосипедната мрежа, което е много важно за водещ град като нашия. Проектиране и строителство на електронни и информационни табла за рехабилитация на тролейбусни мрежи е също важна част от проекта. Следващата процедура по ЗОП е свързана с проектиране и реконструкция при Кръговото кръстовище по бул. „Липник“, доизграждане на пешеходен подлез под Кръговото и обособяване на лента за движение на автобуси или лента за паркиране на бул. „Цар Освободител“. Друга процедура е консултантска услуга за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, в това число изготвяне на технически паспорти, координатор по безопасност на здраве и контрол по строителството по проекта. Тече проектиране и строителство на подлез и нова улица между кв. „Родина“ и центъра. Работи се още по проектиране и строителство за изграждане на улица, реконструкция на кръстовища и изграждане на автобусни спирки в кв. „Чародейка“ и рехабилитация на три подлеза и един надлез. Друга процедура е консултантски услуги за осигуряване на подкрепа за звеното за управление на проекта. Разбира се, всичко това е свързано и с мерки за осигуряване на информираност и публичност, както и не на последно място е важен изборът на изпълнител за осъществяване на независим финансов одит при изпълнение на проекта. Вече са подписани договори с изпълнители, които са в процес на реализация.
- Кои са останалите две поръчки, които остава да бъдат проведени и приключени?
- Предстои обявяването и провеждането на обществени поръчки с предмет проектиране и строителство на 14 км велосипедна мрежа. Втората е за разработка на цикли за синхронизиране на светофарни уредби и проектиране и строителство на електронни информационни табла.
От изпълнителите са разработени и представени в Общината технически проекти за изграждането на подлез при жп линията за свързване на кв. „Родина“ с центъра, улесняване достъпа на обществен градски транспорт до бул. „Цар Освободител“, рехабилитация на тролейбусната мрежа, подобряване достъпността на обществения градски транспорт в кв. „Чародейка“, изграждането на нова улица в квартала, реконструкция на кръстовища, изграждане на автобусни спирки, подобряване достъпа до спирките на обществения градски транспорт и безопасността на пешеходци и велосипедисти на бул. „България“. Предстои още рехабилитацията на три пешеходни подлеза и един надлез.
- По три от компонентите вече се работи, как тече реализацията на останалите?
- Има издадени разрешения за строеж и бе направена първа копка за т.н. пробив „Кауфланд“, Кръговото кръстовище и рехабилитацията на тролейбусната мрежа. Както вече споменах, компонентът за изграждане на велоалеи предвижда изработване на план за велосипедна мрежа, който да послужи за основа при проектиране и строителството на мрежа от велосипедни алеи, която да бъде изградена в бъдещ период, както и изграждането на 14 км велоалеи. Освен това вече пристигна част от новото оборудване, което предстои да бъде монтирано и пуснато в експлоатация за улеснение на гражданите и оптимизиране на транспорта като цяло. Доставени са бордовите компютри, както и терминалите за таксуване. До 15 юни 2015 година окончателно трябва да бъде монтирано, а персоналът, който ще работи в контролния център, да бъде обучен.
- А докъде стигна рекултивацията на старото сметище?
- Ние сме една от последните общини, която успя да кандидатства и да бъде одобрена по Оперативна програма „Опазване на околната среда“ 2007-2013г., за да може да закрием това сметище и да обезвредим една „екологична бомба“. На 26 ноември направихме първа копка и започнаха строителните дейности. Към настоящия момент се запечатват гудроновите ями, като успоредно с това се работи върху откосите, трасира се теренът и се подготвя за геодезичната част. Целта на проекта е да доведе до възстановяване и оздравяване на екологичната обстановка в района на депото.
- Хора от района на сметището се притесняваха, че ще бъде унищожен пътят до домовете им.
- Този път, по който сега ежедневно се движи едрогабаритна техника, не беше план по кадастралната карта на град Русе. Още по време на първата копка кметът Пламен Стоилов се спря при гражданите и пое ангажимент, че пътят ще бъде изграден. След рекултивация на сметището, трасето ще бъде заснето, ще бъде отразено в кадастралната карта и официално път ще съществува.
- Вие обикаляхте заедно с кмета Пламен Стоилов улиците в първата зимна виелица, за да видите как се почистват. Доволни ли сте от видяното или се наложи да налагате санкции на фирмите?
- Доволна съм от видяното, а и пред мен, и пред г-н Стоилов граждани изразиха мнение, че друга година не е било толкова адекватно и бързо почистено. Имаше проблем със заледяванията, които настъпиха веднага след снеговалежите, но своевременно отреагирахме. С гражданите сме в непрекъснат диалог, те са част от екипа на кмета. Знаете, че Общината има задължение освен улиците, да почиства и зоните за обществен достъп. Същевременно задължение на нашите съграждани е да почистват тротоарите пред жилищните кооперации. Имаше предписания от звено КООРС, но не се стигна до налагане на санкции, тъй като в рамките на установения срок гражданите си бяха изчистили прилежащите пространства. Тази година адекватно и бързо успяхме да овладеем ситуацията, като винаги може да се иска повече, но аз лично смятам, че се справихме добре. 
- След всяка зима се появява един сериозен проблем - дупките по улиците, които от студа и леда стават все повече. Какви ремонти предвиждате през пролетта и лятото?
- Нормално, тъй като базите за асфалт отварят през месец март. Тази година поради добрите атмосферни условия имахме възможност да доставим асфалт за аварийно изкърпване на отворилите се дупки. Аз също виждам дупките, които са се отворили, но с горещ асфалт ежемесечната работа може да се извършва при среднодневни температури над 5 градуса.
- Успявате ли да реагирате веднага на всички сигнали за дупки, за да са доволни гражданите?
- Пряката работа на общинско предприятие „Комунални дейности“ е аварийното изкърпване. Разполагаме само с 15 пътни работници за всички ремонти в община Русе и малките населени места. Разбирам и недоволните граждани, които подават жалби в тази насока, но през последните две години не е отваряна програмата за временна заетост и не сме се възползвали от допълнителна работна ръка. Надявам се тази година програмата да бъде отворена, за да направим попълнения в екипа. Ремонтите са ежедневни, има много хора, които искат план за работа на предприятието, защото са недоволни, че точно тяхната улица не е оправена. Такъв план съществува, но когато има аварийни ситуации, се реагира своевременно на сигналите. Аз лично съм удовлетворена, че в много случаи успяваме да реагираме, още преди да са постъпили сигнали в Общината.
- Друг сериозен проблем е липсата на места за паркиране. Предвиждате ли някакви мерки в това отношение?
- Предвиждаме разширяване на платената зона на улиците „Цариброд“, „Църковна независимост“, „Духовно възраждане“, „Райко Даскалов“, „Ангел Кънчев“, площад „Дунав“ съобразно решение на Общинския съвет. Припомням, че направихме паркинг на околовръстната зона на Пети полк. Когато мина оттам, винаги е пълен, което облекчи и трафика пред самата болница. Ще се открие възможност и за нови 1000 места, като тук визирам паркинга на Спортната зала. Има намерение за изграждане на подземни и наземни паркинги в тази зона, както и под Доходното здание. Освен това имаме намерение да благоустроим кварталните паркинги в кв. „Дружба“ 3 - срещу блок 10 и в „Здравец“ до Второ РПУ.
- Кога ще стане това?
- Работим в тази посока, това е предмет на Комисия по организация безопасност на движението, която заседава всеки месец.
Съществува действаща общинска наредба номер 18 и в тази връзка администрацията ще предложи на общинския съвет да състави работна група с участие на служители от общинска администрация, която да огледа, обследва и обсъди възможността за живеещите в такива зони, да бъде създаден специален режим за кратковременно паркиране срещу преференциална сума.
- Прави впечатление, че „Александровска“ беше много стеснена от площад „Канети“ към гимназия „Христо Ботев“. Това означава ли, че по нея вече няма да минава градски транспорт и ще се променят маршрути?
- От площад „Канети“ до площад „Батенберг“ има вече изградено едно платно за движение само за обществен транспорт, а движението на останалите моторни превозни средства става перпендикулярно по „Славянска“ и „Отец Паисий“. Няма да има промяна в маршрутите.
- От какво най-често се оплакват при вас русенци и можете ли да решите тези проблеми?
- От работата ми до момента ми прави впечатление, че най-честите сигнали са за опасни дървета, които пречат пред жилищните сгради, както и за дупките, които се отварят. Гражданите подават сигнали и за аварирало осветление на места, аварирал светофар, като своевременно информацията се подава до работната група. В повечето случаи към момента на подаването на сигнала, работниците вече са на място и работят, тъй като обхождат районите и виждат нередностите.
- Работата на зам.-кмета е доста по-натоварена отколкото на един адвокат. Свикнахте ли вече да сте на разположение 24 часа в денонощието?
- И в работата ми като адвокат динамичният ми стереотип беше същият. Винаги съм била доста ангажирана, тъй като бях на 24-часово разположение на клиентите си, а и бях в списъка по Закона за правната помощ. При залавянето на лице, извършило престъпно деяние, което не може да си позволи адвокат, съществува списък на дежурни адвокати, в който съм фигурирала и аз. Случвало ми се е да стана и в 2 през нощта да поема защитата на такова лице. Ресорът е много динамичен и натоварен, но така или иначе моят стереотип и преди това беше същият. Тук моята ангажираност е в по-различен аспект. Няма нещо, което да ме плаши или притеснява. На разположение съм винаги на хората, и не само аз, а и целият екип около г-н Стоилов. Работата ми като зам.-кмет е несъвместима с адвокатската дейност. Изключително много уважавам стила на работа на г-н Стоилов, както и на целия му екип, и приех този пост, като вярвам, че по този начин с моя опит успявам да съм полезна.
- Съжалявате ли понякога, че приехте предизвикателството да станете зам.-кмет? Имате семейство, деца, а вероятно не ви остава много време за тях.
- Не го считам като предизвикателство и не съжалявам, че приех поста зам.-кмет. Имам прекрасно семейство с две деца и съпруг. Доста често се налага да оставам до малко по-късно на работа, но първото нещо, което правя, е да се прибера при семейството си и да доизкарам остатъка от деня с тях. И на тях им прави впечатление, че съм доста ангажирана, че се налагат разговори по телефона по необичайно време, но проявяват нужното разбиране. Благодаря на Господ, че имам много сплотено семейство и считам, че се справям и на двата фронта.
- Кога се чувствате удовлетворена от свършената работа и имате ли цел, която искате да постигнете до края на мандата?
- Наскоро имаше една дама, която беше подала сигнал за заледена улица около детската градина, в която води детето си. Свързах се с фирмата, която опесъчава и на момента отреагирахме на сигнала, а после получих благодарствено писмо от жената. Това всъщност се случва доста често и ме кара да се чувствам удовлетворена, защото съм успяла да реша своевременно част от проблемите на хората. Всяко нещо, което направя през деня и което е като отхвърлена задача, ме удовлетворява. Не мога да се примиря с агресивността на хората, защото не е тайна, че има и такива, които не приемат партньорство и помощ, а само изискват от нас. В такъв момент се амбицирам още повече да търся методи и начини, за да може да бъде отстранен даден проблем.
Целта ми е да реагирам на ежедневните сигнали и жалби от гражданите, защото това ще доведе до по-добрия облик на града и повече хора ще се чувстват спокойни и удовлетворени от живота си в нашия прекрасен град, тъй като целият кметски екип върви в насока - Да възродим малката Виена и нашите деца да останат в града на свободния дух.