Активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, се повишават с 36.2% през изминалата година до 1.96 милиарда лева, показват данните на БНБ. Повишението е с 520.8 милиона лева спрямо 1.44 млрд. лева година по-рано. През четвъртото тримесечие ръстът на активите е с 3%.
Сериозно повишение регистрира броят на инвестиционните фондове, като към края на миналата година той се повишава с 25% до 577 спрямо 461 година по-рано. Ръстът се предопределя изцяло от повишението на броя на чуждестранните фондове, които оперират у нас, увеличили се до 471 към края на миналата година, спрямо 355 година по-рано.
Към края на декември 2014 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 802.3 млн. лева, което е повишение с 15% спрямо предходната година. Средствата на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават с 25% до 255.1 милиона лева, а в балансирани фондове с 21% до 129.2 милиона лева. Управляваните средства от фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават с най-малко - с 8.2% до 416.4 милиона лева, като те остават фондовете с най-голямо тегло - 51.9%. Тенденцията обаче е към намаляване на теглото им, което е 55.2% в края на декември 2013 година. Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 31.8% от общата сума на активите, което е повишение спрямо дела им от 29.3% година по-рано.
Инвестициите на фондовете в България се повишават с 34.5%, или 84.4 милиона лева, до 329.1 милиона лева, спрямо 244.8 милиона лева година по-рано. С 90% нарастват инвестициите в страните от ЕС, макар и сумата да е по-малка в абсолютна стойност, при ниво от 100.6 милиона лева. Инвестициите в ценни книжа на български компании са заемали тегло от 72% при 77.5% година по-рано. Инвестициите в европейски компании са повишили относителния си дял до 22% при 16.8% година по-рано.
Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата, са най-големите вложители в местните инвестиционни фондове с дял от 46.2% от капитала им, следвани от застрахователните и пенсионните фондове с дял от 29.8% и нефинансовите компании с дял от 9.6%.