Търговска сграда с 40 магазина за промишлени стоки срещу автомивката на Централния пазар ще изгради на два етапа през тази и следващата година дружество „Общински пазари“. Първият етап е на стойност 355 000 лв., като дружеството ще инвестира собствени финансови средства, а инвестицията ще се върне след седем години. Това предложение на кмета Пламен Стоилов предстои да бъде гласувано на идната сесия.
Новата сграда ще е с метална конструкция и две едноетажни търговски крила с вътрешна пешеходна зона в средата. Общата площ е 900 квадратни метра, като ще има и покрита външна площ за складове и магазини. Всеки от двата етапа включва изграждането на 20 модерни магазина с нова инфраструктура и инсталации. Ще има дограма на цялата фасада, топлоизолирани външни стени, енергоспестяващо осветление, нови настилки в обектите и ролетна щора на фасадата към алеята. За удобство на клиентите всеки обект ще е с навес пред магазина за разполагане на допълнително количество стоки и търговска дейност на открито.
На предвидения за строеж терен в момента има складове, които ще бъдат премахнати. Постройката е вдигната без строителна документация в периода 1950-1960 г. През годините са се появили множество дефекти като пропадания, пукнатини, неустойчиви вътрешни стени, силно амортизиран покрив, липса на нормален водопровод и работеща канализация, в критично състояние е електрическата инсталация. Многократно са правени опити за укрепване на пропадналите вътрешни стени с метални профили, но това не отговаря на стандартите за безопасност.
За изграждането на новата сграда има издадена виза за инвестиционно проектиране, изработен е технически проект за строителство и е издадено разрешение за строеж.