Изследването на преподавателя в Русенския университет доц.д-р Сашо Нунев „Антидискриминационна и антипотискаща социална работа“ е включено в каталога на Библиотеката на Американския конгрес, научи „Утро“. Търсейки друга информация, случайно открих моето заглавие в електронния каталог на Конгресната библиотека на САЩ, каза Нунев.
Книгата му е издадена през 2009 г. от издателство „Парадигма“ и представлява първото и единствено засега пространно /664 страници!/ изследване по темата в България и Източна Европа. Интересът на доц.Сашо Нунев бил провокиран от разработка на американския учен от унгарски произход Ищван Селени, професор в Йейлския университет, според когото в България и Румъния нагласите на социалните работници са с много ниски нива на толерантност. Това ме подтикна да направя своето проучване и да анализирам нагласите и процесите, каза русенският преподавател. Според него студентите, които се подготвят за работа в сферата на социалните дейности, задължително трябва да са запознати с дискриминацията и потискането и техните антиподи, за да бъдат полезни и адекватни на бъдещата си професия.