Домът за деца и младежи, лишени от родителски грижи, „Св.Димитър Басарбовски“ да бъде закрит окончателно през юни тази година. Това предложение ще обсъждат и гласуват общинските съветници на предстоящото си заседание. Закриването е в рамките на националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в България“, приета през декември 2009 г. и стратегия за развитие на социалните услуги на Община Русе 2010-2015 г. за намаляване на децата, отглеждани в специализирани институции.
Броят на децата, настанени в дома, непрекъснато намалява, посочва кметът Пламен Стоилов в докладната записка за общинската сесия. От 2011 до 1 януари 2015 г. капацитетът на дома е намален от 70 до 34 места, но дори и те остават незаети. Както „Утро“ писа, от началото на февруари тази година 9 момичета и момчета от „Басарбовски“ вече имат нов дом в Центъра за настаняване от семеен тип в Пазарджик. Предстои нови деца да сменят сегашния адрес на ул.“Доростол“ с новопостроени специално за тях къщички в Попово и Разград, други ще бъдат върнати в семейна среда или ще получат т.нар.резидентна грижа в Русе, а две пълнолетни момчета, които учат в Спортното училище, ще бъдат настанени в общежитие.
Вече е изготвен план за закриването на дом „Св. Димитър Басарбовски“, който е съгласуван с кмета на община Русе и изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, се посочва в предложението.