През последния месец на 2014 г. реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване в област Русе са в размер на 432.0 хил. лв., или със 17.1% под нивото от предходния месец, съобщи Териториалното статистическо бюро. 286.6 хил. лв. (66.3%) са от български граждани, а 145.4 хил. лв. (33.7%) - от чужденци. В сравнение с предходния месец реализираните приходи от нощувки на български граждани намаляват с 16.7%, а тези от чужденци - със 17.8%. Спрямо декември 2013 г. общият размер на приходите нараства с 11.6%, като тези от български гости се увеличават с 9.3%, а реализираните приходи от нощувки на чужденци - с 16.3%. В местата за настаняване в областта, категоризирани с 1 и 2 звезди, са постъпили 30.6% от общо реализираните приходи през месеца.
Приходите от нощувки в хотелската база в Русенска област за декември 2014 г. възлизат на 282.7 хил. лв. и спрямо предходния месец намаляват със 17.4%. Реализираните приходи от нощувки на чужденци са в размер на 105.8 хил. лв. и представляват 37.4% от общите приходи от нощувки в хотелската база на областта. През предходния месец относителният дял на приходите от нощувки на чужденци е бил с 3.1 процентни пункта по-висок.
През декември 2014 г. на територията на областта са функционирали 41 места за настаняване с общ капацитет 1560 легла, от които 12 хотела с 688 легла. Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2014 г., е 7986, като от тях 5783 са от български граждани, а 2203 - от чужденци. В сравнение с ноември т.г. се наблюдава значителен спад на реализираните нощувки - с 30.0%, като тези от български граждани намаляват с 31.2%, а от чужденци - с малко повече от една четвърт (26.6%). Спрямо декември 2013 г. реализираните нощувки намаляват с 2.0%, като при гостите от страната е налице спад с 6.1%, а при чуждестранните туристи е регистриран ръст с 10.6%. През декември т. г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 49.3% от всички нощувки на български граждани и 33.1% от тези на чужденци.