Подготовка за отдаване на концесия на пристанище „Пристис“ започва по инициатива на кмета Пламен Стоилов, който внася предложението за гласуване на общинската сесия на 26 февруари.
Пристанището е общинска собственост и от ноември 2010 година е предоставено за пет години след конкурс на Порт „Пристис“ ООД за извършване на пристанищни услуги. Тъй като срокът изтича в края на тази година, кметът започва подготвителните действия за предоставянето му на концесия за следващия период, който ще се определи от направените анализи от 2010 година досега, уточни управителят на Порт „Пристис“ Румен Попов.
Пристанище „Пристис“ обхваща крайбрежната ивица от Топлата вода до понтон №3, в която са включени 10 понтона без този на туроператора „Дунав турс“. Предназначено е за обслужване на кораби и пътници, швартоване, снабдяване на корабите с вода, електроенергия и комуникации, бункероване с гориво и смазочни материали, техническо снабдяване и услуги, снабдяване с хранителни и други продукти.