С електронни билети и карти ще пътуваме в тролеи и автобуси, след като проектът за интегриран градски транспорт се реализира. Освен това модернизацията ще обхване и цялата организация на движението на градските линии.  
На 31 януари в Община Русе ще бъдат отворени офертите за избор на фирма, която да достави и монтира електронна система за таксуване, контрол и управление на трафика, и за информационно обслужване на пътниците в градския транспорт.
Тази поръчка е за част от дейностите по проекта за интегриран градски транспорт. Нейната прогнозна стойност е 3 560 180 лева. Машините, оборудването и съоръженията за електронното таксуване са на стойност до 1 769 480 лева без ДДС, системата за контрол и управление на трафика заедно съответните проследяващи устройства и електронните информационни табла е за 1 654 500 лева, само за софтуер максималната сума е 136 000 лева.
Обществената поръчка залага монтиране на бордови компютри с вградени GPS и GPRS устройства на 100 превозни средства. Освен това ще бъдат доставени по 20 преносими устройства за контрол и преносими фискални устройства. Познатите хартиени билетчета и карти за пътуване ще станат история с въвеждането на съвременните технология в градския транспорт. Смарт карти ще заменят сегашните карти за пътуване, като се предвиждат стационарни автомати за презареждането им. 10 ще бъдат монтирани на открито и 15 на закрито. Предвидени са и 60 устройства за зареждане на картите и 80 000 носители на електронни смарт карти, които ще бъдат раздадени на търговци на дребно. По този начин обслужването на пътниците в Русе ще стане изцяло електронно.
Системата за контрол и управление на трафика трябва да осигури видеоконтрол на 15 ключови кръстовища. Ще се доставят 100 информационни светлинни табла, 100 устройства за гласова информация. Чрез тях пътниците ще знаят след колко минути пристига съответният автобус, коя спирка следва и друга полезна информация.
Освен с доставка и монтаж на оборудването изпълнителят трябва да се ангажира и с осигуряване на резервни части и обучение на хората, които ще работят с модерните електронни системи.
Офертите се приемат до 30 януари. При оценяването техническите параметри ще носят на фирмите до 70 точки, а цената - 30 точки.