В модерната библиотека на Дойче шуле стартира в Русе съвместната кампания на НАП и Министерството на образованието, младежта и науката, наречена „Влез в час с данъците“. Пред ученици от 12 и 10 клас старши инспекторът по приходите Веселка Иванова говори за произхода и същината на данъците и тяхното значение за държавата и обществото. Обсъдени бяха данъчната система в България, видовете данъци и осигуровки. Учениците получиха формуляр от данъчна декларация, а с флашка бе награден най-активният в дискусията.
В следващите месеци данъчните ще изнесат лекции в още 2 русенски училища - СОУ „Хр. Ботев“ и МГ „Баба Тонка“.