Медийният фестивал „Българската Европа“ влезе в учебния процес на Националната академия за театрално и филмово изкуство, съобщиха организаторите на феста. Този семестър третокурсниците от факултет „Екранни изкуства“ на НАТФИЗ пишат есета за наградените филми и предавания от миналогодишното издание на фестивала.
Това става възможно, защото за пръв път организаторите на „Българската Европа“ качиха всички предавания от конкурсната програма в специален онлайн видеоканал, достъпен за жури и публика. Председателят на фестивалното жури доц.д-р Иво Драганов, който чете лекции по филмова и телевизионна режисура, монтаж и драматургия в Театралната академия, е поставил задача на своите студенти да напишат есета за предаванията, които най-много са им харесали. Като преподавател се стремя да им внуша, че в телевизията могат да се правят почтени, важни и естетически издържани неща, в които духът на кинодокументалистиката априори присъства, казва Драганов. Според него благодарение на „Българската Европа“ студентите променят мнението си за телевизията като територия на евтиното забавление, пошлите стандарти, празните приказки и скритата реклама.