За настаняване в общински жилища в Русе през 2015 г. чакат 116 семейства, които са били включени в списъка за 2014, но не са настанени. Това са 27 едночленни, 45 двучленни, 33 тричленни и 11 четиричленни семейства. Неотдавна комисия разгледа постъпилите възражения по проектосписъка на утвърдените кандидати, които подлежат на настаняване под наем в общински жилища през 2015 г. и изготви окончателния списък, който включва 229 семейства, съобщи за „Утро“ зам.-кметът Даниела Шилкова.
123 са получените възражения в 14-дневния срок от обявяване на проектосписъка, от които седем не са уважени, тъй като не отговарят на изискванията. Комисията е взела решение три от семействата, които чакат от миналата година, да бъдат настанени в общински жилища. 
Общинските жилища, стопанисвани от ОП „Управление на общински имоти“, са 1954, в това число и 9 жилища в бл. 4 в кв. „Дружба 3“, придобити през 2014 г. През ноември 2014 г. са приети и две четиристайни жилища в кв. „Чародейка“ в бл. 114 и 108, които са бивши филиали на детска градина. Предстои те да бъдат преустроени и в тях да бъдат настанени нуждаещи се граждани. Свободни жилища към момента няма.