Без излишно напрежение, остри реплики и само за около два часа приключи обсъждането и гласуването на бюджета за 2015 г. Той бе приет с 37 гласа „за“, 10 „против“ и 1 „въздържал се“ на извънредна сесия на Общинския съвет вчера.
Още в началото на заседанието традицията по отношение на изказванията бе нарушена, след като бе прието предложението на Пенчо Милков от БСП всеки да има право да говори до 5 минути. Неодобрение срещнаха обаче предложението на Мария Василева от Синята коалиция изказванията за бюджета да се правят по функции и последвалата идея на Галин Григоров от ВМРО - да има възможност за изказвания в приходната и разходната част. Въпреки предложенията на шестима общински съветници от БСП за промени в бюджета, нито едно не бе прието и бюджетът бе гласуван във вида, в който бе представен от главния финансист на общината Емилия Пенева.
Тази година
община Русе ще разполага с 97 356 613 лева
Текущият бюджет е 87 662 273 лв., а капиталовите разходи, свързани с инвестиционната програма, са в размер на 9 694 340 лв. Общината ще разполага и със 78 млн. лв. от еврофондовете. В бюджета е заложен ръст от 3% в образованието, 7% в здравеопазването, 6% в местни данъци и такси, 6% в социални дейности, 8% в комунални дейности и 7% в култура.
Александър Неделчев от БСП предложи да се завишат приходите от данъците от придобиване на имущество със 150 000 лв., приходната част за ползване на пазари, тържища и тротоари с 30 000 лв., други неданъчни приходи със 70 000 лв. и средствата на общинско предприятие „Комунални дейности“ за ремонт на тротоарите със 150 000 лв., като отбеляза, че тротоарите са в безобразно състояние. Той подчерта, че тази година отново е запазен познатият модел да се залага на по-ниски от очакваните приходи от данъци и такси, както и че обсъждането на бюджета трябва да се прави паралелно с обсъждането на отчета.
Емилия Пенева обясни, че законодателно няма как сега да бъде представен отчетът и допълни, че той ще бъде предложен за гласуване на мартенската сесия. По отношение на приходната част за пазари, тротоари и тържища тя посочи, че са направени пълни анализи на приходите по сектори в общината, а за завишението на местни данъци и такси каза, че
общинска администрация разчита на 90% събираемост на всички такси
Пенева подчерта, че по-високата събираемост се дължи на 5 млн. лв. недобори, в това число 2 млн. лв. такса битови отпадъци. Погрижили сме се през 2015 г. предприятие „Комунални дейности“ да има над 260 000 лв., коментира още тя. 
Както обеща на пресконференция предния ден, Николай Михайлов от БСП настоя да се увеличи с 10 000 лв. сумата за пенсионерските клубове и се мотивира, че в общината има над 52 хил. пенсионери, които имат нужда от социални контакти, а за издръжка на пенсионерските клубове се заделят 16 200 лв.
Пенева отговори, че тази сума се предоставя на двата съюза, в които членуват всички пенсионерски клубове, като за миналата година е била отделена отново сумата от 16 200 лв. Те са изразходвали 11 000 лв. и има остатък от 4000 лв. Кметът Пламен Стоилов заяви, че уважава безкрайно пенсионерите и няма случай, в който да им е отказана финансова помощ, като подчерта, че не би си позволил тези хора да бъдат ограничавани.
Пенчо Милков от БСП предложи
увеличението на сумата за приюта за бездомни животни с 54 000 лв. да се прибави към програма „Спорт“
За да се предлага увеличение на заплатите, трябва да се стъпи на обективни данни, а бюджетът да се утвърди спрямо отчета за миналата година, посочи той и подчерта, че обективните данни от миналата година не предполагат да се завишават средствата. Стефан Бучаков от ВМРО също повдигна темата със завишените средства за приюта, като подчерта, че с 43 000 лв. са завишени средствата за заплати, а с 12 000 лв. за храна за кучета. На всичко това главният финансист Емилия Пенева отговори, че след като има увеличение на персонала вследствие разширяване на дейността, са длъжни да увеличат и средствата.
Изненадващо  дори след повторно гласуване съветниците
не пожелаха да изслушат шефа на тролейбусния превозвач „ЕГГЕД“ Николай Къдрев
във връзка с поисканата компенсация от дружеството за загубите, които търпи заради изпълнението на транспортния проект. Съответно не бе прието и предложението на Пламен Рашев от БСП „ЕГГЕД“ да бъде компенсирано за претърпени загуби, а размерът на компенсацията да се оцени през април след одит на тримесечието, въпреки че на комисиите преди сесията съветниците се съгласиха с това.
Предложенията на Антон Данаилов от БСП бяха да се отпуснат 50 000 лв. за дигитализиране на културното наследство, както и да се завишат с 5000 лв. средствата за международния конкурс „Северно сияние“. Пенева подчерта, че средствата за култура са завишени, а библиотеката ще получи с 30 000 лв. повече.
Иван Иванов от БСП настоя средствата за транспортна субсидия и поевтиняване на картите да се увеличат със 100 000 лв. и така да станат 820 000 лв. Пенева обаче припомни какви средства са били отпускани през годините: 2010 - 619 000 лв., 2011 - 800 000 лв., въпреки че е имало отчет за 571 000 лв., 2012 - 650 000 лв., 2013 - 700 000 лв., 2014 - 711 000 лв. и за 2015 са предвидени 722 000 лв.
Кметът Стоилов категорично заяви, че няма основание да бъде прието нито едно предложение
Преди да се стигне до гласуване на предложенията и бюджета, имаше и други съветници, които взеха отношение по темата, но без да правят конкретни предложения. Д-р Теодора Константинова от Синята коалиция каза, че защитава традициите и иска да има чешмички в града, но подчерта, че за да излезе със спокойна съвест от залата, желае да й бъде обяснено защо е необходима сумата от 71 000 лв. за 6 чешмички. Нейният колега Юлиян Гарелов пък каза, че чешмичките са исторически ренесансов анахронизъм и попита дали сумата, предвидена за тях, не може да бъде прехвърлена за осветление по бул. „България“.
Зам.-кметът Димитър Наков отговори, че чешмичките не функционират от години, като за тях е направено обследване и сумите са различни в зависимост от това къде трябва да се прихване с водопровод. Той подчерта, че те са по искане на граждани след много сигнали и допълни, че като локация са много добре подбрани. Наков обясни още, че
предвидената сума за чешмички е крайно недостатъчна, за да се изпълни осветлението на бул. „България“
Инвестиционният проект предвижда изграждане на нов трансформаторен пост, като на този етап със 71 000 лв. няма как да се предприемат тези действия, каза още зам.-кметът.
Стоилов заяви, че при предстоящото посещение на министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова в неделя ще постави въпроса за бул. „България“ и обясни, че причината за липса на осветление се дължи на насечените кабели по време на рехабилитацията на булеварда, като само за тях са необходими 600 000 лв. Държавата не си е изпълнила ангажимента за приключване на обекта и предаването на общината, каза Стоилов и допълни, че са необходими и 300 000 за отпушване на канализацията под булеварда, за да няма наводнения.
Арх. Венцислав Илиев от Синята коалиция попита дали зад сумата от 100 000 лв., които са предвидени за покрив на Старата полиция на ул. „Александровска“, има изготвен проект, тъй като сградата е в много тежко състояние и това би предизвикало трудности при дофинансирането. Другото му питане бе във връзка с
изграждането на фитнес и стрийт площадки
Зам.-кметът Наков подчерта, че от 2014 общината с Инспектората на Министерството на културата работят, за да накарат собствениците на сградите  културно историческо наследство да ги приведат в подходящ вид, и допълни, че процедурата дава своите резултати. По отношение на Старата полиция той каза, че предвидената сума е за архитектурно заснемане и инвестиционен проект и е недостатъчна за ремонта. За спортните площадки Наков посочи, че е имало много искания от граждани и новите ще бъдат в района на „Мидия Енос“ до ОМВ, в младежкия парк, „Чародейка“ - Юг и Север, и около ЦЮР.
В дневния ред бяха включени също отчетите за изпълнение на програмата за туризма и за състоянието на общинската собственост, както и приемането на годишните програми за развитие на туризма и управление на имотите, които бяха гласувани от съветниците без допълнителни коментари и питания.