Добиването на пясък в ръкава на Дунав под х.“Приста“ продължава, сигнализира вчера в редакцията гражданин, а проверка на „Утро“ установи, че сигналът отговаря на истината. На място вчера следобед имаше багер, който дълбаеше пясък, и фадрома, която товареше инертния материал в самосвал.
Всичко това се случва, след като съдът стопира работата на едноличния търговец Милен Великов през миналата година по сигнал от Басейнова дирекция, че за 2012 година той е добил 7000 тона пясък в повече от договореното. Както „Утро“ писа неколкократно тогава, изваденото количество се струпваше на камари в съседство, откъдето строителни фирми го купуваха за обектите си. Дали обаче пясъкът става за строеж на сгради, след като в него има и тиня, никой на си направи труда да провери.
„ЕТ „Милен Великов“ има сключен договор с Министерството на околната среда и водите и няма причина да не добива пясък по него“, обясни вчера изпълнителният директор на АППД Георги Георгиев. По думите му частникът имал две кариери на това място. В едната му било забранено да работи, но в другата можел да дълбае.