Броят на въведените в експлоатация нови жилища в Русе намалява през четвъртото тримесечие на миналата година, показват данните на националната статистика. За периода октомври-декември са отворили врати 10 сгради с 10 жилища и за пореден път статистиката отчита единствено нови къщи и вили. 
Данните за цялата минала година обаче показват някакво макар и минимално раздвижване в строителството. Докато за цялата 2013 година в експлотация са пуснати 163 жилища, за 2014 г. броят им е 196 или с 20% повече. Най-много нови апартаменти се появиха през третото тримесечие, когато в експлоатация бяха пуснати 17 сгради със 137 жилища.
Миналогодишното постижение от 196 нови жилища е 4 пъти по-ниско отколкото през рекордната 2008 г., когато бяха отчетени 791 нови домове. Отогава броят им плавно намалява. Пуснатите в експлоатация нови жилища паднаха на 699 през 2009 г., 542 през 2010 г. и 407 през 2011. Най-драстичният спад бе през 2012 година - 160.