Търговията със земеделска земя в Община Бяла през 2014 г. се развиваше различно в различните периоди от годината. В нейното начало купувачите бяха доста предпазливи, сделките бяха малко, а цените на нивите средно около 800 лв./дка. След като продавачите явно не бяха склонни на тези нива, наблюдавахме постепенно покачване до 860-880 лв./дка средно в края на 2014 г. Това твърди в обзорен анализ за миналата година компанията за търговия и арендуване на земя „Русе ленд“.
На практика пазарът на земеделска земя в Беленско се диктува от двете най-мощни фирми, арендуващи десетки хиляди декара в региона, както и в съседните общини. Конкуренцията между тях, както и повишеното търсене от инвестиционни фондове през есента доведе до оферти средно 900 лв./дка за по-големи парцели, както и по-високи от тях за Бяла, Пейчиново и Полско Косово. От години едрите арендатори в общината предприемат политика за по-масирани покупки, с което постигат относителна независимост както при изплащане на рентите, така и при кандидатстването по редица европейски проекти за субсидиране при обработване на земята, коментират от „Русе ленд“.
И в този район относителната величина на рентата изостава от тази на цената на нивите. Собствениците на земя са получили през 2014 г. средно между 40 и 45 лв./дка, а в някои места с по-слаби почви и по-ниски категории като Лом Черковна, Копривец, Дряновец - и по-малко. В тези землища и търсенето на земеделска земя е по-слабо, което задържа цените й близко до миналогодишните - 780-800 лв./дка средно.
Характерно за Община Бяла е и масовото сключване на арендни договори с доста дълъг срок - между 10 и 20 години. Предвид постигнатите високи ценови нива при продажбата на земеделска земя не очакваме съществено повишение за масовите парцели, а по-скоро консолидация и лек спад при тези с ниски категории и необработваеми части, казват от „Русе ленд“.