-Г-н Стоилов, колко точно е рамката на бюджет 2015 и като какъв го определяте?
- Бюджетът на Община Русе за настоящата година възлиза на 97 356 613 лева. Бюджет, базиран на стабилност, развитие и растеж. Реализираме мащабна строителна програма, без обаче да правим компромис с дейности като образование, култура, социални политики и здравеопазване. Отделно от това ще управляваме бюджет от още 78,6 млн. лева по европейски проекти. През последните три години, благодарение на упорита, последователна и екипна работа, успяхме да повишим годишния бюджет значително.
- С всяка изминала година залагате по-високи суми за ключови за Общината дейности. През 2015 година как стои този въпрос?
- В новия бюджет залагаме повишаване на средствата за образование с 3%, тъй като това е инвестиция в човешкия ресурс - важна предпоставка за развитие на икономиката, базирана на знанието. Аз лично винаги съм насърчавал младите хора да учат, дори тези в моя екип, и ще продължа да го правя. Важен приоритет за нас е и здравеопазването, затова залагаме ръст със 7% в тази функция. Фокусът е върху здравната превенция и модерната здравна инфраструктура, каквато през изминалата година благодарение на европейски средства изградихме в Комплексния онкологичен център. За социално подпомагане и грижи сме осигурили 6% повече средства в сравнение с 2014-а.
- Ще има ли достатъчно средства за теми, които вълнуват всекидневно гражданите като например изкърпването на дупките по улиците, осветление и т.н.?
- Разбира се, една от основните ни цели е превръщането на Русе в привлекателно място за живеене и балансирано развитие на населените места на територията на общината, затова логично сме предвидили завишаване на средствата за комунални дейности с 8%. Запазен е размерът на средствата за подновяване на уличната маркировка с по-качествена боя „пластик“. Осигурили сме и достатъчно пари за осветление на улици и площади. За пръв път ще изградим осветление в райони на града, където никога не е имало такова.
Във връзка с бедствията през последните години сме заложили и 100 000 лева за превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии.
Тази година за пръв път въвеждаме и фонд за стимулиране на малките населени места в общината. На разположение на кметствата ще бъде ресурс в размер на 160 000 лева, които ще бъдат разпределяни на състезателен принцип. Онези от тях, които са активни и защитят добри проектни идеи за облагородяване на населените места, ще имат възможност да се възползват от този фонд. Това ще е реална мярка за постигане на баланс в инвестициите в общинския център и прилежащите по-малки населени места.
- Ще се повиши ли събираемостта на данъците и с какви мерки?
- Предвидили сме 6% ръст на постъпленията от местни данъци и такси, благодарение на завишения контрол, доброто финансово управление и въведената стриктна бюджетна дисциплина през последните години. Най-голям ръст очакваме в приходната част, свързана с моторни превозни средства, тъй като вече е изградена онлайн връзка с КАТ и пунктовете за техническите прегледи, което определено ще е от полза за нашата дирекция. 
Тук трябва да отбележим, че продължаваме да изпълняваме поетия в началото на мандата ангажимент такса „битови отпадъци“ да не се повишава.
- А какъв е ръстът в областта на културата и предвидили  ли сте всъщност такъв, ако да - с колко процента?
- Да, има такъв. През 2015 г. сме заложили със 7% повече средства за културни дейности. Освен това ще разчитаме и на фондацията „Русе-град на свободния дух“, която през миналата година доказа способността си да обогатява значително културния живот в нашия град и да се насити със събития, на които русенци от всички поколения да се наслаждават. Тук е мястото да благодаря на частните спонсори, които повярваха във фондацията и активно се включиха в подпомагането на разнородните събития.
- Освен тези близо 100 млн. лева в общинската хазна, Община Русе ще разполага ли отново с европейски средства и с колко?
- Разбира се, допълнителни над 78,6 млн. лв. ще управлява Община Русе по проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз. Основен наш приоритет в следващите месеци ще бъде успешното финализиране на мащабните инфраструктурни проекти, в това число ремонтът на бул. „Тутракан“, модернизирането на градския транспорт, част от което е изграждането на пешеходна зона под Кръговото и чаканият дълги години пробив при „Кауфланд“. Не на последно място русенци очакват и благоустрояването на ул. „Александровска“ в участъка от пл. „Свобода“ до пл. „Батенберг“. Лично за мен обаче удовлетворението ще е голямо да открием Спортната зала на празника на нашия град - 6 май, събитие, което е чакано десетки години от русенци и което ще промени облика на града изцяло занапред.