Стремителното поскъпване на щатския долар в последните месеци на миналата година е позволило на „Фазан“ да завърши на плюс 2014 г., става ясно от предварителния отчет на дружеството до фондовата борса. Финансовият резултат се изразява в символичните 16 хил. лева нетна печалба.
Четвъртото тримесечие е било най-слабо по отношение на нетните приходи от продажби през годината – 1222 хил. лева, се казва в доклада на изпълнителния директор. Регистриран е ръст от 13,25% спрямо последното тримесечие на 2013 година и годишно увеличение на продажбите в размер на 42,71% за цялата 2014 година. По-големите обороти обаче не водят до по-значителна печалба, тъй като ръстът на разходите е от същия порядък - 43,65%.
През 2015 година „Фазан“ предвижда традиционно по-силно първо полугодие, но прогнозата на мениджмънта е за намаляване на годишния обем на продажбите с около 18% в сравнение с 2014 година. Основната причина е негативното влияние на ръстовете в цената на суровините, което ще повлияе конкурентоспособността на нашата продукция и ще намали поръчките. Предвижда се нетните приходи от продажби за 2015 година да достигнат 4270 хил. лева.
Основните проблеми са свързани с необичайното равнище на конкуренцията в отрасъл текстилна промишленост, включително влиянието на сивата икономика в сектора. Ценовият натиск на вносната, предимно некачествена стока от Далечния изток оказва трайно влияние не само на българския, а и на европейските пазари.
Очаква се измененията в цените на основните материали да следват в известна степен посоката на цените на суровините. След няколкогодишния период на свиване на потреблението, се наблюдава трайна тенденция за минимални разходи на потребителите при избор и покупка на качествени текстилни изделия, което води до негативни резултати, се казва в отчета за 2014 г. на „Фазан“.