- Г-н Иванов, политици коментират, че в избирателните списъци за референдума има мъртви души. Има ли дописани хора в списъците за гласуване и ако има, какви са те?
- По принцип в списъците се дописват тези, които пряко са ангажирани с процеса - хора, които участват в комисиите, и хора, които охраняват. Това са граждани, заети с администрирането на процеса. Това не са хора, които не съществуват или които ги няма. Дописани могат да бъдат и хора, които имат право да гласуват, но са пропуснати, а пропуск може да има само единствено при тези, които наскоро са навършили 18 години или които са били трайно в чужбина, но са се завърнали в България.
По принцип избирателните списъци са по постоянен адрес. Промяна, дописване или вписване в списъците може да се направи до 25 януари след подаване на молба до кмета на съответното населено място. След тази дата дописване може да се направи в самия ден на референдума от СИК. Всяко едно дописване обаче се придружава с декларация, която е задължителна, за да бъде зачетен този глас. Щом декларацията е подписана, гражданинът си носи отговорност.
- Декларацията откъде се получава?
- Декларациите са по образец, по закон те вървят със списъците и всеки, който бъде дописан, попълва такава декларация, че няма да гласува и не е гласувал на друго място. Така той категорично заявява, че неговият вот е единствен. В секционните комисии ще има такива декларации, най-малко по 20 на секция.
Затова не виждам откъде може да има мъртви души. Ако има граждани, които са вписани в списъците, това нищо не значи, ако те не упражнят своя глас, т.е. ако срещу техните имена няма подпис. Дори да предположим, че има 1000 дописани лица, щом срещу техните имена няма подпис, те просто статистически ще бъдат отчетени като негласували.
- А какви са последните указания за протоколите с вота в секционните комисии? 
- Протоколите се носят от секционните комисии /СИК/ в Общината и се отчитат на първа контрола в Районната избирателна комисия /РИК/, вкарват се в „Информационно обслужване“, фирмата, която по електронен път ще обработва резултатите. Оттам нататък се разпластяват, като един екземпляр остава при нас, а другият - в Централната избирателна комисия /ЦИК/. Ние обобщаваме резултатите, получаваме и обобщения резултат на „Информационно обслужване“ и заедно с това отново отиваме в ЦИК. Там нашият резултат се сравнява с този от електронната обработка. Дори да има един глас разлика, се търси причината за разминаването.
- В последните дни обаче политици скочиха, че няма да се дават копия от протоколите и видяха в това начин за манипулация.
- Не, това звучи несериозно. Всеки един от членовете на СИК, независимо от коя политическа сила е, може да си направи извлечение. Едно извлечение се закача на вратата на всяка СИК, всеки един гражданин, който има съмнение, може да си запише резултатите и да ги сравни на сайта на ЦИК.
- Това кога може да стане?
- Мисля, че може да стане до 5 дни, в такъв срок ЦИК качва резултатите на сайта си. Така всеки може да провери дали някъде има нещо сгрешено, некоректно отразен резултат и да сигнализира. Технически грешки са се случвали, историята помни такива неща, но те са били минимални.
- На референдума ще има ли наблюдатели?
- Политическите сили няма да имат наблюдатели, тъй като референдумът не е по политически признак, но инициативните комитети имат право на наблюдатели.
- Те заявили ли са до момента това?
- До момента не всички са го направили, но то може да се направи до самия изборен ден.
- Има ли ограничение за броя на наблюдателите на инициативните комитети?
- Не, няма. Могат да присъстват, като представят пълномощни. Вече има заявки от социологически агенции за екзитпол.
- Как трябва да гласуват гражданите и в кои случаи гласът им може да не бъде зачетен?
- Референдумът започва в 6 сутринта и продължава до 19 часа. Вотът задължително трябва да бъде отбелязан с хикс със син химикал в съответното квадратче „Да“ или „Не“. След като се отбележи вотът, бюлетината се поставя в плик, гласоподавателят се подписва в списъка, за да удостовери, че е гласувал, и пуска плика в урната.
За невалидна се счита бюлетина, на която са отбелязани знаци, от които може да стане ясно, че някой е гласувал по определен начин. Бюлетина, която не е по образец, или е попълнена неясно - зачеркнати са и двата отговора или е непопълнена, също е недействителна.
- Ще има ли възможност за удължаване на изборния ден?
- Както пише в закона, ако има много граждани, които чакат през СИК, ЦИК може да удължи изборния ден с един час. Иначе законът предписва, че в 19 часа, ако пред секцията има граждани, СИК им събира личните карти, и след това те упражняват вота си.
- Ако има граждани, чиито лични карти са изтекли, ще бъдат ли допуснати да гласуват?
- Сигурен съм, че всички секции ще дават на такива граждани да гласуват, ако, да речем, документите им са изтекли наскоро. Важно е да се види, че лицето, което гласува, е същото, което е вписано в списъците.
- Нещо друго специфично за този вот?
- Специфичното за този избор е, че тук не се търси уседналост. Но гласуването по настоящ адрес трябваше да се заяви до кмета на населеното място до 12 януари. Закъснелите няма да имат право да си упражнят вота.