През 2014 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 43.2 млрд. лв. и спрямо 2013 г. износът намалява с 0.7%, сочат данни на националната статистика. През декември 2014 г. общият износ възлиза на 3.4 млрд. лв. и се увеличава с 10.0% спрямо същия месец на предходната година.
През 2014 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 51.1 млрд. лева (по цени CIF), или с 1.2% повече спрямо 2013 година. През декември 2014 г. общият внос се увеличава с 10.5% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4.4 млрд. лева.
Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през 2014 г. и е на стойност 7.9 млрд. лв., което е с 946.5 млн. лв. повече от салдото за 2013 година. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през 2014 г. също е отрицателно и е в размер на 5.67 млрд. лева. През декември 2014 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 979.7 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е в размер на 766.3 млн. лева.