Нова интермодална линия заработи в Пристанищния комплекс от миналия понеделник, съобщи изпълнителният директор на порта Петър Драгошинов. Тя е единствена в страната и в Русе съвпада с честването на 150-годишнината от създаването на пристанището в Русе през тази пролет.
Първият блок-влак е пристигнал в Пристанищния комплекс на 2 януари. Той е превозвал 68 ремаркета с различни стоки от Германия, които оттук са били прикачени на тирове и са потеглили за вътрешността на страната. Линията ще бъде регулярна всяка седмица. Новаторското логистично решение, базирано на принципа на интермодалния транспорт, се осъществява със съдействието на компаниите „Шенкер“ ЕООД, ДБ „Шенкер Рейл България“ ООД и „ПИМК“ ООД, уточни инж. Драгошинов. Той обясни още, че очакванията за 2015 г. са за претоварване на около 3000 ремаркета.
От юли миналата година в Пристанищния комплекс е започнала редовна обработка на контейнери по линията Русе-Куртичи в Румъния. Контейнерите се товарят и разтоварват на железопътен транспорт. За второто полугодие товарите по това направление са близо 4 хил. тона. Чрез двата проекта ще се обработват общо около 8000 контейнера, което ще бъде изключителен пробив за българско речно пристанище, посочи Петър Драгошинов.
За 2014 година „Пристанищен комплекс - Русе“ ЕАД е реализирал обработката на 670 хил. тона товари. Счетоводната печалба е в размер на 1,2 млн.лева при щатен състав 131 човека. Ръстът на печалбата е двоен спрямо 2013 година, като добрите финансови показатели са плод както на добре структурирания персонал, така и на строгата финансова дисциплина.
Структурата на товарооборота е белязана от изключително високото относително тегло на насипните товари, които са 87% на годишна база. За тази година дружеството планира разнообразяване на портфолиото на товарооборота. Предвижданията са за 10% ръст на всички обработени в терминалите на комплекса товари, като групата на насипните ще запази достигнатите обеми, а генералните товари се очаква да увеличат относителния си дял до около 20%. От друга страна увеличението на дела на генералните товари ще коригира структурата на съвкупния товарооборот така, че допълнително да оптимизира съотношението „приходи-печалба“, каза инж. Драгошинов и допълни, че дружеството има намерение през 2015 година да направи инвестиции в размер на около 1 млн. лева в машини, съоръжения и рехабилитация на пристанищна инфраструктура.
Дружеството провежда срещи с настоящи и потенциални клиенти, осъществяват се контакти както с местни, така и с международни компании, които проявяват интерес към предлаганите услуги. Фирмата акцентира и върху въвеждането на иновативни способи на работа, които да предложат на клиентите нови решения за спомагане тяхната логистична дейност по суша и река.
Друг не по-малко съществен приоритет е политика на доходите и социалния ангажимент, каза още пристанищният шеф. За изминалата година новосъздадената принадена стойност от „Пристанищен комплекс - Русе“ ЕАД е в размер на 4 300 000 лева. Няма текучество на персонала, поддържа се добра работна мотивация. Комплексът доказва своята способност да работи рентабилно, като същевременно демонстрира своята социална ангажираност, отчете Петър Драгошинов.