Областният управител Венцислав Калчев ще ръководи през следващите 6 месеца Регионалния съвет на Северен централен планов район. Той поема управлението му от губернатора на Силистра Насуф Насуф. Заместник на Калчев е кметът на Ценово д-р Петър Петров.
Съветът е актуализирал комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми. Кметът на Русе Пламен Стоилов участва в комитета за наблюдение на ОП „Административен капацитет“, кметът на Ветово Георги Георгиев на този за програма „Техническа помощ“.
Регионалният съвет е обсъдил актуални въпроси, свързани с Дунавската стратегия и въздействието на Закона за регионално развитие и неговия правилник.