Търговията със земеделски земи в Община Борово през изтеклата година остана на най-ниски ценови нива в сравнение с останалите русенски региони, въпреки че и тук беше наблюдаван минимален ръст - средно 6-8%, твърди в обзорен анализ за миналата година компанията за търговия и арендуване на земя „Русе ленд“.
Земеделската земя се купуваше между 800 и 820 лв./дка при 750 лв./дка средно през 2013 г. Изключения в негативна посока правеха някои землища като Батин, както и парцелите с ниска категория в Горно Абланово, за които търсенето бе по-слабо. Една от причините за по-ниските цени на нивите в региона беше ангажираността им с дългосрочни арендни договори - за 10 и повече години напред, както и сравнително ниските получени ренти за 2014 г. - около 40 лв./дка и по-ниско на някои места.
Много от арендаторите в общината, които се бяха ангажирали с по-високи наеми, претърпяха загуби предвид понижените добиви и ниски изкупни цени, което доведе до известна предпазливост за бъдещи периоди. Нямаше и землища с повишена концентрация и конкуренция при търсенето на ниви и на парцели за арендуване. На повечето места се предлагаха предимно малки земеделски площи, не изцяло обработваеми и с ниски категории за част от тях. Всички тези обстоятелства водят до по-предпазливи очаквания и възможни временни спадове в търговията със земя през 2015 г. в Боровска община.