След няколко срещи, огледи, проучвания и обсъждания между общински съветници и инициативния комитет за изграждане на паметник на Васил Левски в Русе съгласието за промяна на първоначално определеното място на монумента, които изглеждаше почти постигнато, се разруши.
Дискусиите бяха прекратени от д-р Ервин Чакърян, който бе определен неформално за председател на групата съветници, които разискваха темата с инициативния комитет.
Не виждам смисъл повече да се събираме и да обсъждаме този въпрос. Гражданите да очакват обявяването на конкурс, а аз съм готов да приема всички отрицателни коментари за това решение, заяви д-р Чакърян в края на поредната среща за намиране на най-подходящо място за паметника.
На срещата отново бе обсъдено предложението на инициативния комитет да се потърси мнението на външна комисия от художници, скулптори, архитекти от Института по паметници на културата. Бившият областен управител Владимир Недялков подчерта, че противопоставянето на становища не може да бъде преодоляно и затова компромисът е да се чуе мнението на външни специалисти. Това обаче отново предизвика дълги и безплодни спорове, които накараха Недялков да напусне афектиран срещата преди закриването й.
Въпреки че на предишно събиране общинските съветници изтъкнаха аргументи, че не бива да се обезценява опитът на русенските специалисти, в края на срещата част от тях, сред които и арх.Силвия Алексиева, склониха да се подготви доклад до кмета и председателя на Общинския съвет, в който да се посочи, че предложенията на работната група не се покриват с тези на инициативния комитет, а оттам нататък те да преценят как да процедират.
Д-р Чакърян обаче твърдо се противопостави, като заяви, че ако напишат писмо, темата ще се разводни и припомни резултатите от допитването до русенци, в което са участвали 800 души и около 500 от тях потвърдили, че Паркът на възрожденците е добро място за паметника на Апостола. Имаме непреодолими разногласия и затова трябва да се върнем към решението на Общинския съвет, заяви твърдо той и закри срещата.