Посещаемостта в десетте детски ясли - 9 в Русе и 1 в Ново село, спада, а това възпрепятства събирането на такси, стана ясно на вчерашното заседание на общинската комисия по здравеопазване и социални дейности. Една от причините е, че голяма част от малките деца започват да боледуват при отделянето им от семейна среда, но има и друга - родителите записват децата си в ясла, но ги водят в нея само по 4-5 дни месечно. Така шефът на общинската дирекция „Здравни и социални дейности“ Мариела Личева обясни необходимостта от повишаване на таксите за детските заведения, регламентирани с наредба от 2006 година.  
В момента местната такса е 10 лева плюс 2,20 за всеки присъствен ден, но е определена работна група, която разработва нов вариант за плащане, като под внимание е взет опитът на по-големите общини.
720 са местата в яслите на територията на общината, като групата не бива да надвишава повече от 16 деца, но за да можем да покрием норматива ние приемаме по около 30 деца, каза Личева и допълни, че капацитетът не се използва ефективно.