Изграждането на 9 сгради с 18 жилища в тях е започнало в Русенско през четвъртото тримесечие на 2014 г., показват обявените вчера данни на националната статистика. Общата им разгъната площ е 2828 кв.м или средно по 157 квадрата на жилище.
Стартирало е и изграждането на 13 сгради с административно и стопанско предназначение с обща площ 5626 кв.м.
Малко повече са издадените разрешителни за строеж. За периода октомври-декември такива са получени за 11 сгради с 21 апартамента.
Макар да не изглеждат впечатляващи, числата са доста по-големи от миналогодишните и определено показват, че в сферата на строителството се наблюдава вече отлепяне от дъното. Докато за цялата 2013 е започнато изграждането на само 31 жилища, за отминалата 2014 г. броят им е 106. Разбира се, голяма част тях са къщи, най-вече в по-малките населени места.
Повече са и издадените разрешителни за строеж, което обещава раздвижване в следващите месеци. За цялата 2014 г. е одобрено строителството на 71 сгради със 158 жилища в тях.