Общо 1638 дела са разглеждани в Беленския районен съд през изтеклата 2014 година. 1230 от тях са били граждански спорове, а 408 - наказателни. Общият брой на делата за 2014 година е равен на тези от 2013. В сравнение с 2012 г. обаче споровете са с 82 по-малко. Това са част от данните, изнесени в годишния отчетен доклад на съда.
Впечатление прави, че през последните години намалява броят на наказателни дела. През 2012 година те са 522, през 2013 - 414, а през изтеклата 2014 падат до 408. Най-много от тях са свързани с шофиране след употреба на алкохол и кражби.
През декември 2014 г. Окръжният съд в Русе е назначил проверка на работата на Беленския районен съд, но резултатите от нея все още не са готови.