В първите дни след ваканцията на Народното събрание ще бъде разгледан проектозаконът за доброволчеството, който депутатите от ГЕРБ вчера внесоха. Народният представител от Русе Светлана Ангелова изрази надежда той да срещне подкрепата на всички депутати, каквото одобрение е получил по време на заседанията на комисиите.
В проектозакона е описано краткосрочно доброволчество, което е за дейности до 30 дни в рамките на една година, и дългосрочно. Доброволците ще полагат труд след сключване на специален договор. Проектът предвижда и стимули за тях като например компенсиране от организации на разходите, които доброволците са направили по време на дейността си. В проектозакона не е уредено зачитането на доброволчеството като стаж и засега е едно добро пожелание да се уреди в бъдеще.