„Книга за моите успехи“ ще пишат питомците на Центъра за работа с деца на улицата, съобщи вчера Галина Бисет - регионален координатор за Югоизточна Европа на английската организация „Надежда и домове за децата“. С тази идея екипът от специалисти в Комплекса за социални услуги за деца и семейства започва новата година. Стратегията на психолози и социални работници е постепенно да въвлекат родителите да помагат, да бъдат съпричастни и най-вече да се научат да поощряват малчуганите за добрите постъпки и успехи.
Социалните работници са убедени, че децата, прехвърляни по домове и институции, трябва да имат книга на живота, защото тяхната история досега е разхвърляна или заличена. Причината е, че много хора са полагали грижи за малчуганите, докато стигнат до приемни родители или осиновителите, а спомените за хубавите мигове са заличени. Понякога те идват при нас без ненаписана история или изкуствено поддържана от доклади на социалните работници, казва Галина Бисет. Колегите й са единодушни, че разказаните истории ще помогнат на децата да станат позитивни и добронамерени личности.
30-те малчугани, които ползват услугите на Комплекса, ще напишат своята книга, в която ще бъдат събрани любими рисунки, снимки от излети, колажи, есета и всички случки от училищния живот и ваканциите. А родителите не само че ще споделят радостта им, но и ще се научат да бъдат позитивни и да дават добър пример за подражание.