Въпреки заявения инвестиционен интерес от инж. Косьо Георгиев Тодоров за закупуване на общински терен и складове до Дунава с площ 1688 кв.м със застроени три едноетажни сгради на ул. „Пристанищна“ 13 и обявения за петък следобед търг, имотът не бе продаден и все още е собственост на общината. Оказа се, че са закупени четири тръжни книжа, но без да има внесен депозит.
Както „Утро“ писа, имотът е в програмата за приватизация от 2013 г., но никой не прояви интерес към него при двата насрочени търга. Началната тръжна цена е 65 000 лева без ДДС, стъпката на наддаване 4000 лв., а депозитът за участие 6000 лв. Данъчната оценка на имота към 12.03.2013 г. е 118 393,70 лева. Сградите са построени през 1974 г. и са с промишлено предназначение, но не се експлоатират от години. Теренът е в лошо състояние, в по-голямата си част затревен, с отпадъци и се нуждае от сериозно разчистване и облагородяване. Част от останалите покривни конструкции на сградите са видимо амортизирани - провиснали и с изгнили елементи.