Два пъти повече средства от глоби са влезли в общинската хазна през 2013-а в сравнение с по-миналата година, отчете на пресконференция вчера шефът на звено „КООРС“ Светлозар Ненов. Реалните числа сочат, че докато през 2012 година от фишове, актове и наказателни постановления на контрольорите са постъпили 48 298 лева, то през миналата те са скочили на 86 320 лева.  Съпоставката показва, че събираемостта от 35 процента е минала 60%.     
Като основна причина за това Ненов изтъкна факта, че КООРС е сменил подхода и при нарушения предпочита да санкционира с фишове вместо с наказателни постановления. Съотношението е 5281 фиша за 130 360 лева към 222 постановления за 12 500 лева. Общата стойност на всички наложени глоби през 2013-а е 142 860 лева.
Ръстът на глобите, от една страна, показва добра работа, но пък от друга, ни кара да правим изводи, че нарушенията не намаляват, коментира директорът на дирекция „Обществен ред и сигурност“ Спасимир Димитров.
Най-честите нарушения, с които контрольорите се сблъскват, са свързани с неправилното паркиране. Обичайна гледка е автомобилите да стоят по тротоари и в зелени площи или до кръстовища. Освен това се пишат глоби на амбулантни търговци, за строителни дейности, които засягат улици и тротоари, без да има заповед за временна организация на движението или пък тя е изтекла. Често се случва също гражданите да замърсяват обществените територии със строителни материали, с боклуци или при отглеждането на животни. За непочистените от сняг тротоари край магазини и офиси също са наложени доста санкции.
Охранителите на КООРС през 2013-а, освен 29-те общински обекта, са охранявали 330 градски събития и са работили 785 допълнителни часа. За тях не им се плаща,  компенсират ги с почивки. Според Светлозар Ненов през годината мотопатрулите с 4 автомобила съвместно с полицията са свършили добра работа във вилните зони, които са обект на чести набези от крадци и незаконна сеч. Те са се отзовали на 135 сигнала, задържали са 86 нарушители и са съставили 56 фиша. През лятото са участвали в гасене на пожари. 
Велопатрулите в градските паркове и по улиците също контролират обществения ред. Съществен принос в установяването и задържането на вандалите в центъра на Русе имат служителите от звеното за видеонаблюдение. През годината са установени 45 хулигански прояви, голяма част свързани с посегателство на общинско имущество, и са задържани 28 нарушители. Тъй като виждаме ефекта, искаме да разширим обхвата на камерите, но засега не можем да си го позволим, защото това означава да се назначат повече хора, коментираха Ненов и Димитров.
В момента в КООРС работят 115 служители. От тях 15 са контрольори, 93 - охранители и 4 - администратори. Основната заплата на охранителите е 440 лева, а на контрольорите - 520 лева. Върху тях се начислява и по процент за трудов стаж. Чистото възнаграждение на първите е 350-360 лева, а на вторите - 430-440 лева. За първи път тази година корсаджиите са получили допълнително материално стимулиране през май и ноември. Сумите са били различни за служителите - от 50 до 200 лева в зависимост от оценката за работата им и отговорностите им.
Според Спасимир Димитров КООРС вече се е наложило като работеща структура. Благодарение на нея Общината не дава излишни пари за външна охрана, тъй като частна фирма би искала поне 10% печалба. Идеята за създаване на общинска полиция засега не стои на дневен ред, защото издръжката й е твърде скъпа. Един полицай на месец излиза 2000 лева, отделно трябват пари за автомобили, гориво и други консумативи, заяви Спасимир Димитров. Общинският директор напомни, че има работна група в сдружението на общините, която настоява да се увеличат правомощията на общинските служители, защото това е по-евтиният вариант за поддръжка на обществения ред и сигурност.