Прехвърляне на инвестиционни бонове по мистериозен начин без съгласието на техния собственик стана причина Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол да бъде осъдена от Русенския административен съд. Тя ще трябва да обезщети русенец заради причинени имуществени вреди от изчезналите му бонове. Решението не е окончателно и може да се обжалва пред Върховния административен съд.
Макар историята да е от вече далечната 2003 година, магистратите прецениха, че искът, който З.П. е завел, е допустим въпреки изтеклия давностен срок. Мъжът придобил 500 бона като наследство още през 2000 година. В края на септември 2003 обаче те вече се били изпарили, като данните показвали, че боновете са прехвърлени не в русенското бюро на агенцията, което се разпорежда с тях, а в софийското. Това станало чрез упълномощен представител на човека. Не само показанията на ощетения мъж, но и назначена от съда графологична експертиза показала обаче, че подписите в пълномощното и в нареждането за прехвърляне на боновете не са на истинския им собственик. Тоест прехвърлянето им е станало чрез фалшификация. Още повече, че представеното пълномощно не е било нотариално заверено, както е по закон. Но това не попречило на служителите да го приемат за чиста монета.
Заради вредите, които той е понесъл от държавата вследствие на незаконните действия и бездействия на Агенцията за приватизацията, мъжът претендира за обезщетение. А съдът сметна, че са налице неизпълнение на служебната дейност, нарушен е редът за прехвърляне на инвестиционни бонове и не е осъществен админстративен контрол. Това са и причините, заради които боновете са прехвърлени неправомерно от едно лице на друго. И осъди агенцията да възстанови изгубените 500 лева, на колкото се развняват изгубените 500 бона, както и да покрие съдебните разноски в размер на 365 лева. Всъщност мъжът можеше да претендира за доста по-високо обезщетение, например за пропуснати ползи. Най-малкото заради факта, че през изтеклите 10 години той е можел да търгува с тези бонове и да увеличи благосъстоянието си.