Легендарната Баба Тонка е най-паметното име в пантеона на безсмъртните русчуклии от епохата на българското Възраждане. Това сочат резултатите от анкета, проведена от студенти и преподаватели в Русенския университет в рамките на четвъртото издание на родолюбивата инициатива „Памет българска 2013“.
През миналата година кампанията е минала под знака на 1150-годишнината от Великоморавската мисия на създателите на славянската азбука Кирил и Методий и 135-ата годишнина от Освобождението на България. Студенти и преподаватели от дружество „Академик“, студентският съвет и ректорското ръководство на РУ са посветили на двете бележити дати туристически походи, фотоконкурси, изложби. Паметен ще остане звездообразният поход, по време на който са изминати 12 маршрута, свързани с важни исторически събития и обекти в Солун, Охрид, Букурещ, Петрова нива, връх Шипка и други места, каза доц.Таня Грозева.
Двете анкети, които са търсили най-бележитите русенски личности и най-важните събития от миналото на Русе, показаха интересни резултати, коментира вчера на пресконференция доц.Марко Тодоров, председател на дружество „Академик“. След неоспоримото първенство на Баба Тонка в допитването следват имената на Захари Стоянов и Ангел Кънчев. С най-малко гласове там са посочени вилаетският управител Мидхат паша и авторът на Паметникът на свободата Арнолдо Дзоки. Централно събитие според участниците във втората анкета заема построяването на железопътната линия Русе-Варна, за което са гласували 22,52 на сто от запитаните. След него е поставено създаването на Висшето техническо училище, предшественик на днешния университет /13%/, определянето на Русе за вилаетски център през 1864 г. /11%/, построяването на Доходното здание и първата българска банка „Гирдап“ с по 10 процента.