66 са случаите на непълнолетни бременни и родилки през изминалата година в областта, като най-голям е техният брой в Русе - 34, следват Бяла - 19, Две могили - 7 и Ветово - 6, съобщи Георгиева. За 55 от случаите е уведомена Районната прокуратура, а при останалите 11 е налице сключен брак и предстоящо пълнолетие. Само по четири от исканията обаче са образувани досъдебни производства.