Намаление на средното месечно ниво на безработицата в община Русе през 2014 г. отчете шефът на Бюрото по труда в Русе Баки Солак на пресконференция вчера, като посочи, че за изминалата година тя е 4,7%, а през 2013 е била 6%. 3815 са били средно месечно безработните, което е с 27,8% по-малко в сравнение с 2013. Най-добри са резултатите в реалния сектор, където обявените свободни работни места са били 3830, което е с 595 повече от 2013 г. 257 русенци са включени в обучения по проекти на социалните партньори на Бюрото по труда, а по мерките за заетост, субсидирани от държавния бюджет, 549 души са намерили работа. В схемата „Аз мога повече“, която работи вече трета година, са включени 1111 човека. По „Старт в кариерата“ вече 25 младежи работят, като на територията на общината те са 15. Схемата „По-близо до работа“ все още е отворена за работодателите, но до този момент само трима са подали заявления за 12 заети лица.
През декември 2014 новорегистрираните безработни са 189. Започналите работа с работническа професия са 56, специалистите - 94, без професия - 39. От всички устроени на работа жените са 105, а младежите 50, продължително безработните са 15. 130 са обявените през декември свободни работни места на територията на община Русе, каза Солак и допълни, че очакват активизиране на пазара на труда след месец март.