По две фактури за ток през януари ще получат част от клиентите на „Енерго-Про“ и в Русе. Според електроразпределителното дружество това се дължи на категоричното изискване консумираната електроенергия да се отчита за период не по-дълъг от 31 дни и ще засегне под 5% от абонатите. За тях обаче ще се съберат две сметки, които трябва да бъдат платени в рамките на 15 дни.
От „Енерго-Про“ не уточниха колко клиенти от Русе ще получат две фактури и за какъв сборен период ще бъдат те. Ясно е обаче, че той ще е по-голям от 31 дни. Според някои потърпевши, натрупването достига дори 50 дни. Според различни източници по две сметки ще получат над 70 хиляди абонати на „Енерго-Про“ в Североизточна България.           
След протестите срещу високите сметки за ток в началото на 2013 г., довели до оставката на първото правителство на Бойко Борисов, наредбата, регламентираща отчитането на количеството електрическа енергия, бе променена, като се въведе забрана периодът за една фактура да надхвърля 31 дни. Тъй като заради национални празници и почивни дни срокът понякога е неизбежно по-къс, утвърдените от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране правила за измерване допускат веднъж в годината показанията на електромерите да се отчитат повече от един път през месеца.
Така част от абонатите на „Енерго-Про“ са получили примерно една фактура за периода от 23 ноември до 21 декември 2014 г. и следваща за периода от 22 декември 2014 г. до 12 януари 2015 г. Първоначално и двете са били дори с еднакъв срок за плащане - до 10 февруари. След надигналата се вълна от недоволство падежът на втората фактура бе удължен с 15 дни.
В случаите, при които има междинен отчет и клиентите се затрудняват да заплатят задължението си наведнъж в регламентирания срок, компанията им дава възможност да го разсрочат по облекчена процедура. Ако техният срок за плащане е 10 февруари, те могат да разсрочат втората фактура до 25 февруари. Ако срокът за плащане е 16 февруари, могат отложат плащането до 4 март, а ако падежът е 25 февруари, разсрочването може да стане до 13 март, обясниха вчера новото положение от „Енерго-Про“.
Междинното отчитане на електроенергията е еднократно. През февруари отчетът и плащането на консумираната електроенергия ще влезе в обичайния ритъм. Битовите клиенти, които през януари са имали междинен отчет и втора фактура, през февруари и през следващите месеци ще имат отново по една месечна фактура. Също така техните фактури за февруари ще включват по-кратък месечен отчетен период от обичайния, обещават от електроразпределителното дружество.
Остава загадка защо „Енерго-Про“ реши да направи това изравняване на отчитането точно през януари, когато по традиция се заплащат най-големите суми за ток, а не примерно през юни или септември. И защо не предупреди клиентите си за тази неприятна изненада. „Утро“ постави тези въпроси пред компанията вчера, но не получи удовлетворителни отговори. От компанията обосноваха действията си само с императивните изисквания на Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, приети от ДКЕВР. Те обаче са едни и същи за цяла България, а в другите две електроразпределителни дружества такъв казус поне засега липсва.