2927 души от Русенска област до момента са получили безплатни винетни стикери, съобщиха за „Утро“ от Регионалната дирекция „Социално подпомагане“. Най-голям е техният брой в община Русе - 1765, следва Ветово - 292, Бяла - 249, Две могили - 174, Сливо поле - 161, Иваново - 147, Борово - 114 и Ценово - 88. Дадени са и 15 отказа - 14 в Русе и 1 в Бяла, като най-често причините са, че автомобилът не отговаря на условията. Документи се приемат от 1 декември, като заявлението-декларация може да се подава целогодишно по постоянен адрес на лицето с увреждане.
Право на безплатни винетки имат лицата с 50 и над 50% намалена работоспособност и семейства с деца с увреждания при положение, че в талона на автомобила е вписано името на детето и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.