57.6% от домакинствата в Русе и региона имат достъп до интернет при средно 53.7% за страната, а по относителен дял по този показател областта се нарежда на четвърто място в страната след столичния град и областите Пловдив и Благоевград, показва изследване на Териториалното статистическо бюро. Резултатът впечатлява на фона на факта, че през 2012 година пред нас бяха областите Разград и Силистра.
Над половината от хората в областта на възраст между 16 и 74 години - 54.5%, ползват редовно интернет /всеки ден или поне веднъж седмично/, като тук пред Русе е само София. Малко по-активни в Мрежата са мъжете, а най-масово в нета сърфират висшистите - 89.3% от хората с дипломи са там. Дори и най-ниско образованите слоеве се изкушават от възможностите на виртуалния свят - 22.7% от тях ровят в интернет според интересите си.
На този фон е необяснимо защо броят на ползващите електронния достъп до услугите на държавната администрация е по-нисък от средния за страната - 21.1% в Русе срещу национален процент 22.6. Вероятно това се дължи на степента на доверие към тези услуги, защото пазаруването онлайн показва чувствителен ръст. За това допринасят сайтовете за колективно пазаруване и все по-атрактивните оферти в интернет.