Срещу 583 лева средно ще се разписват русенските общински съветници тази година, ако предложението бъде гласувано на предстоящата сесия. Увеличението на заплатите им е над два пъти. За сравнение през декември 2013-а средното възнаграждение на съветник е било 216 лева.
Скокът на заплатите на общинските съветници е регламентиран с поправки в Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, внесени от червения депутат Георги Кадиев и гласувани от парламента в последните му работни дни през миналата година. 
Заради законовите промени вчера председателят на Общинския съвет на Русе Васил Пенчев свика извънреден председателски съвет. Представителите на политическите сили в местния парламент още същия ден излязоха с конкретно предложение за заплатите си, което веднага беше качено на сайта, за да може още на януарската сесия въпросът да бъде гласуван. Както е известно, предложението трябва поне 14 дни да стои на сайта, за да може гражданите да се запознаят с него и евентуално да възразят.
Според промените в ЗМСМА тази година съветниците от градовете с население над 100 000 жители ще могат да получават до 70% от брутната заплата на своя председател. Точно колкото, законодателят е оставил на съвестта на самите народни избраници. 
По закон основното възнаграждение на председателя на Общинския съвет е 90% от основата заплата на кмета. На кмета Пламен Стоилов тя е 1500 лева, а на председателя Васил Пенчев е съответно 1350 лева. Колко обаче е брутната му заплата, не е ясно.
На вчерашното си заседание ръководителите на групи в местния парламент са се разбрали за следното: за участие в заседание общинският съветник да взема 20% от брутната заплата на председателя Васил Пенчев и по 5% процента от нея за участие в постоянна комисия. Като се има предвид, че повечето от съветниците участват в 2 комисии, излиза, че на месец те ще се разписват срещу 30% от брутната заплата на председателя. По данни на главния финансист на Общината Емилия Пенева новата заплата на един съветник излиза средно 583 лева на месец. В проекта за решение е записано още, че съветниците, които участват в специализираните комисии като например тази за приватизация, ще добавят към възнаграждението си други 5%.
Утешението за гражданите е, че с поправките в правилника отпада възможността на съветниците да се начислява заплащане, ако са отсъствали от сесия или комисия. Досега това се случваше само когато отсъствието е без извинителна причина.
Бързите сметки на общинските финансисти са показали, че за новите възнаграждения на старейшините бюджетът трябва да осигури допълнителни 270 хил. лева. На този етап още не е ясно откъде ще се вземат парите, тъй като бюджет 2014 на Русе е разчетен при над 2 пъти по-ниски възнаграждения.
От Общината се надяват, че съветниците все още могат да направят отстъпки и в крайна сметка да си гласуват по-скромно заплащане. Председателят Васил Пенчев също коментира, че тепърва предстоят дебати в комисиите, които могат да доведат до промени.
Проучване в други общини, чиито бюджети са близки до нашия, показало, че там скокът е по-малък. Общинари коментираха, че законодателното решение заплатите да се изчисляват на база проценти, а не на твърди числа, е нецелесъобразно.