40 млади специалисти, търсещи успешна реализация, се запознаха с реалната ситуация на местния пазар на труда, а 13 представители на частния, обществения и неправителствения сектор заявиха актуалните нужди от специалисти и ключови умения по време на вчерашния Ден на кариерата, организиран от Русенската търговско-индустриална камара в хотел „Кристал“.
Инициативата започна с кратък семинар на тема „Личностен профил и кариерно развитие“, в който участниците се запознаха с методи за самооценка и ценностите като двигател на кариерното развитие. По време на кариерната борса работодатели от най-големите производствени предприятия и от сферата на услугите споделиха нуждата от инженерни и технически специалисти, изпълнителен персонал и квалифицирани търговски кадри с поне един чужд език.
Участниците и организаторите бяха приветствани от зам.-кмета Димитър Наков, който прочете поздравителен адрес от кмета Пламен Стоилов.