Исканията за отпускане на допълнителни средства за покриване на разходите на общинските съветници не са издържани, нито са добре формулирани, противоречиви са и не съответстват на Закона за местното управление и местната администрация. С тези аргументи кметът на Ветово Георги Георгиев възразява срещу предложението на неговия съименник общинския съветник Георги Георгиев, който иска всеки член на ОбС да получава до 10% от възнаграждението на неговия председател или около 100 лева допълнително. Така според автора на идеята заплащането на съветниците щяло да се оптимизира и те ще успяват да покриват разходите си за път, телефони и среща с избиратели.
Според кмета Георгиев това е опит да се заобиколи разпоредба на закона какъв е максималният размер на възнаграждението на всеки съветник. В правилника на ОбС също не се предвижда допълнително възнаграждение и ако се стигне до получаване на такива суми, ще се прехвърлят определените от закона граници. Според кмета предложението съветниците сами да разпределят ежемесечно отпусканите средства за свои разходи буди недоумение и интерес как това ще става на практика. Затова той смята за недопустимо да се изразходват средства от общинския бюджет без да има ясни правила за тяхното отпускане и отчитане, тъй като липсва конкретно посочване на база на какви разходни документи ще се изплащат сумите.
Както „Утро“ писа, съветникът от БСП Георги Георгиев внесе докладната си на 8 януари. По думите му тя е подкрепена от всичките му колеги и е плод на разговори и размисли с тях. Потърсен за коментар малко след като внесе предложението си, Георгиев заяви, че не се притеснява от евентуални атаки. Срещу идеята му веднага възропта председателят на ОбС Бюлент Гайтанов, който се усъмни, че тя е копирана от сходна инициатива в Бяла и заяви, че няма да я подкрепи. Миналата година в Бяла беше направен идентичен опит за вдигане на парите на общинските съветници, решението дори бе прието от ОбС, но кметът Кольо Келерджиев го атакува в съда и то бе отменено.